Contact

Meer weten? Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op!
 
t: 026 751 7300
m: zorgbemiddeling@pleyade.nl
of vul het contactformulier in.
 
Pleyade
Postbus 4020
6803 EA Arnhem

 
twitter facebook linkedin

Prettig wonen en werken in locaties van Pleyade

Binnen de locaties van Pleyade willen wij met elkaar prettig wonen en werken. Om een optimaal woon- en werkklimaat in iedere locatie te realiseren hebben we de volgende afspraken met elkaar gemaakt:

  • Prettig wonen en werken is het streven op iedere locatie. De veiligheid en privacy van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers is hierbij van belang. Derhalve kan binnen de locaties van Pleyade geen sprake zijn van discriminatie, agressie, geweld, bedreiging en seksuele intimidatie op welke wijze dan ook. Iedereen die dergelijk gedrag vertoont zal hierop aangesproken worden.
  • Binnen de locaties verwachten wij van iedereen respect ten aanzien van eenieders  eigendommen. Bij schade aan eigendommen of diefstal van eigendommen zullen wij mensen hierop aanspreken en de politie inschakelen.
  • Huisdieren op locaties draagt bij aan prettig wonen. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Om hinder naar anderen toe te voorkomen hanteren wij de regel dat binnen de locaties huisdieren altijd aangelijnd dienen te zijn. In de restaurants van Pleyade zijn huisdieren in principe niet toegestaan. Uitzonderingen hierop worden aangegeven bij de toegang naar de locatie.
  • Voor bezoekers van onze restaurants is het gebruik van een consumptie verplicht. Het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren door anderen dan personeel en vrijwilligers kunnen wij niet toestaan.
  • Het is niet wenselijk dat u spullen van het restaurant mee naar buiten neemt. Indien u vragen of wensen heeft, legt u deze dan voor aan de medewerkers in het restaurant, zij zullen nagaan in hoeverre aan uw wensen tegemoet gekomen kan worden.
Publieksjaarverslag 2017
Pleyade Publieksjaarverslag 2017
Activiteiten
  • 15 augustus 2018 – Bingo in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete; Freubellclub
  • 16 augustus 2018 – Waalstaete; Bingomiddag
  • 16 augustus 2018 – Bewegen voor ouderen in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete: Broodmaaltijd
vrijwilligerswerk