Contact

Meer weten? Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op!
 
t: 026 751 7300
m: zorgbemiddeling@pleyade.nl
of vul het contactformulier in.
 
Pleyade
Postbus 4020
6803 EA Arnhem

 
twitter facebook linkedin

De wet Bopz regelt de rechten van niet-vrijwillig opgenomen cliënten. Dit is van toepassing wanneer iemand bijvoorbeeld door een vorm van dementie niet meer zelfstandig kan wonen, maar ook niet in staat is om aan te geven of hij of zij in een (gesloten) verpleegafdeling wil verblijven. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) past dan deze wet toe. Hoe dat precies in zijn werk gaat kunt u nalezen in de folder ‘Over de Wet Bopz’ van het CIZ.

Wonen en zorg via de wet Bopz

Opname via de wet Bopz mag alleen in speciaal daarvoor aangewezen instellingen of afdelingen. Pleyade is één van deze instellingen en heeft een Bopz erkenning voor de locaties Eldenstaete, Eimersstaete, Polderhof en de verpleegafdelingen op Waalstaete.
Bij een Bopz erkende instelling bent u ervan verzekerd dat er een veilige omgeving wordt geboden. Met aan de ene kant zoveel mogelijk vrijheid, maar waarbij aan de andere kant de veiligheid van de cliënt centraal staat. Risico’s worden zoveel mogelijk uitgesloten.  Denk hierbij aan praktische zaken zoals een warmtevergrendeling op de kranen of sloten op bepaalde deuren. Daarnaast is er een Bopz arts en een Bopz commissie die toezien op de gang van zaken.

Beschermende middelen of maatregelen

Het kan voorkomen dat de dementie bepaald gedrag met zich meebrengt, waardoor iemand zichzelf of anderen in gevaar brengt. In overleg met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger wordt dan besproken wat gedaan kan worden om bescherming te bieden. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld gevaar loopt te vallen en daardoor een heup te breken, doordat hij ’s nachts de weg naar het toilet niet goed kan vinden, kan dit worden voorkomen door het plaatsen van een bewegingssensor. Een ander voorbeeld is het  toedienen van medicijnen verborgen in de voeding of het onder dwang geven van eten of drinken, wanneer dit nodig is. Ook het dragen van een bandje, waardoor een extra sensor bij de deur reageert is een voorbeeld waarmee, indien nodig, veiligheid kan worden geboden. Met de inzet van vrijheidsbeperkende middelen gaat  Pleyade terughoudend om. Er wordt altijd eerst gekeken naar een alternatief. Is het echt nodig, dan handelen we zoals is bepaald in de wet. De behandelend arts (of bij afwezigheid diens waarnemer) beslist  hierover en het gaat altijd in overleg met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Klachtenregeling

Mocht u ergens ontevreden over zijn, maak dit dan bespreekbaar. Komt u er met de verzorgende, arts of leidinggevende niet uit, dan beschikt Pleyade over een specifieke Bopz klachtenregeling.  Zie voor meer informatie ook de folder ‘Klachtenregeling, informatie voor cliënten’.

Publieksjaarverslag 2017
Pleyade Publieksjaarverslag 2017
Activiteiten
  • 15 augustus 2018 – Bingo in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete; Freubellclub
  • 16 augustus 2018 – Waalstaete; Bingomiddag
  • 16 augustus 2018 – Bewegen voor ouderen in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete: Broodmaaltijd
vrijwilligerswerk