Contact

Meer weten? Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op!
 
t: 026 751 7300
m: zorgbemiddeling@pleyade.nl
of vul het contactformulier in.
 
Pleyade
Postbus 4020
6803 EA Arnhem

 
twitter facebook linkedin

Reactie Pleyade op situatie Pelgromhof

Sinds juni 2016 is Pleyade verantwoordelijk voor de zorg voor een kleine groep cliënten op Pelgromhof. Het gaat op dit moment om negen cliënten met een indicatie voor intensieve zorg. Deze bewoners ontvangen 24-uurszorg van Pleyade. Overige diensten zoals maaltijdvoorziening, activiteiten en schoonmaak neemt Pleyade af van Percura Zorg.

Op 22 maart heeft Menzis Zorgkantoor een opnamestop afgekondigd op locatie Pelgromhof. Gemeente Zevenaar heeft op 27 maart onderzoeken aangevraagd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer hierover is te lezen in het persbericht dat beide partijen hebben verstuurd op 29 maart.

Wat is er aan de hand?

De gemeente Zevenaar en Menzis Zorgkantoor hebben verschillende signalen gekregen over een verstoorde werksituatie in de Pelgromhof. De signalen komen van bewoners, de naasten van bewoners en (ex-)medewerkers van Percura. Het gaat om de werkrelatie tussen Percura Zorg, de verhuurder van de appartementen en de gecontracteerde aanbieders van de zorg, Pleyade en Vitaal Thuiszorg. De situatie heeft effect op kwaliteit van wonen, het woonplezier en de zorg van de bewoners. Dit baart zowel Menzis als de gemeente zorgen.

Pleyade ervaart een moeizame samenwerking met Percura. Wij worden met regelmaat geconfronteerd met het niet nakomen van afspraken ten behoeve van het welzijn van cliënten. We ervaren dat Percura bewoners en hun naasten actief betrekt bij de huidige situatie en dat vinden wij onacceptabel. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden, waar ook Menzis, gemeente Zevenaar en Vitaal Thuiszorg bij betrokken waren. Het is niet gelukt om gezamenlijk met Percura afspraken te maken, wat verbetering van de samenwerking in de weg heeft gestaan.

Maatregelen Menzis en gemeente Zevenaar

Het signaal van bovenstaande meldingen, samen met het feit dat er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt met Percura, heeft Menzis doen besluiten tot een opnamestop. Gemeente Zevenaar heeft de inspecties gevraagd onderzoek in te stellen naar de veiligheid van de geleverde zorg en de toegankelijkheid en omgeving waarin de totale zorg wordt geleverd. Pleyade staat achter de maatregelen die Menzis en gemeente Zevenaar hebben genomen.

Wat betekent de opnamestop?

Menzis Zorgkantoor heeft Percura een brief gestuurd dat er geen nieuwe cliënten met een indicatie voor intensieve zorg mogen worden opgenomen. Deze maatregel heeft betrekking op Percura, de organisatie die de appartementen verhuurt en de plaatsing (ofwel opname) van nieuwe cliënten bepaalt. Pleyade heeft geen bevoegdheid om opnames te doen in Pelgromhof en heeft dit nog nooit gedaan. De opnamestop staat dus los van Pleyade en de zorg- en dienstverlening van Pleyade.

Pleyade

Pleyade betreurt dat de huidige situatie voor onrust zorgt onder de bewoners en naasten op Pelgromhof. Samen met Vitaal Thuiszorg, gemeente Zevenaar en Menzis doen we er alles aan om de rust in Pelgromhof terug te krijgen. De continuïteit en kwaliteit van de zorg is van groot belang en voor ons staat voorop dat de cliënten hun woonplezier op Pelgromhof terugkrijgen.

Cliënten van Pelgromhof en hun naasten kunnen bij vragen terecht bij hun Pleyade contactpersoon op locatie.

Voor vragen vanuit de pers verwijzen wij graag door naar gemeente Zevenaar en Menzis Zorgkantoor.

Publieksjaarverslag 2017
Pleyade Publieksjaarverslag 2017
Activiteiten
  • 15 augustus 2018 – Bingo in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete; Freubellclub
  • 16 augustus 2018 – Waalstaete; Bingomiddag
  • 16 augustus 2018 – Bewegen voor ouderen in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete: Broodmaaltijd
vrijwilligerswerk