Contact

Meer weten? Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op!
 
t: 026 751 7300
m: zorgbemiddeling@pleyade.nl
of vul het contactformulier in.
 
Pleyade
Postbus 4020
6803 EA Arnhem

 
twitter facebook linkedin

Om in aanmerking te komen voor zorg door Pleyade heeft u (of uw naaste) een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg. Zij bepalen hoeveel zorg u krijgt en voor welke periode. Het CIZ geeft dit besluit door aan u én aan het zorgkantoor (verzekeraar) in uw regio. Het zorgkantoor vraagt een zorgaanbieder (bijvoorbeeld Pleyade) om de zorg te gaan leveren. U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). U krijgt dan financiële middelen om zelf zorg in te kopen. Ook met een PGB kunt u bij Pleyade terecht. U kunt een indicatie zelf aanvragen bij het CIZ of u laten bijstaan door uw familie of huisarts.

U heeft geen indicatie van het CIZ nodig wanneer u bij Pleyade wilt logeren of indien u uw zorg zelf kunt bekostigen.

Vormen van zorg & indicaties

Als het gaat om zorg met verblijf in een zorginstelling (intramurale zorg), worden de indicaties verstrekt in de vorm van een ZZP (zorgzwaartepakket).

Er bestaan verschillende pakketten afhankelijk van de zorg die nodig is. Een ZZP is geldig voor de duur die in de indicatie is vastgesteld. Als de noodzaak voor de zorg verdwijnt voor de afloop van de indicatie, kan de zorg beëindigd worden. Heeft u andere zorg nodig, dan moet een herindicatie worden aangevraagd. U kunt met Pleyade afspreken dat Pleyade dat voor u doet als daar aanleiding voor is.

Een nieuwe indicatie betekent dat de zorg volgens een ander ZZP wordt geboden. Veelal zal dat op dezelfde locatie kunnen. Indien dat niet het geval is zal met u gesproken worden over een plaats die mogelijk beter geschikt is om de zorgverlening voort te zetten.

Om u volledig te informeren over zaken die betrekking hebben op de spelregels met betrekking tot de ZZP kunt u terecht op de voor cliënten bestemde website van consumentenorganisaties www.zorgzwaarte-pakket.nl

In het geval van zorg zonder verblijf (extramurale zorg), zoals dagbehandeling en –verzorging en thuiszorg, wordt niet gewerkt met pakketten. Het CIZ stelt hiervoor het aantal uren en type zorg vast waar u recht op heeft.

Meer informatie over de procedure m.b.t. indicatie en herindicatie vindt u onder het hoofdstuk vervolgindicatie in de algemene voorwaarden.

Wachtlijsten

Pleyade werkt indien nodig met wachtlijsten voor nieuwe bewoners. Als u een indicatie heeft of uw indicatieaanvraag is in behandeling, kunt u in overleg op de wachtlijst van een locatie worden geplaatst. Nieuwe plaatsen worden in volgorde van binnenkomst toegekend. In sommige gevallen kunnen crisisplaatsingen voorrang hebben. Neem voor meer informatie over de actuele beschikbaarheid per locatie contact op met Advies & Zorgbemiddelingsbureau Pleyade (zie hieronder).

Meer informatie

De medewerkers van Advies & Zorgbemiddelingsbureau Pleyade helpen u graag. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (026) 751 7300 en/of het contactformulier.

Vragen over het CIZ? Zie voor meer informatie www.ciz.nl of neem contact op via telefoonnummer (088) 789 1200.

Bent u op zoek naar onafhankelijke informatie over zorgverleners of wilt u verschillende zorgverleners met elkaar vergelijken? Hiervoor kunt u terecht op www.kiesbeter.nl

Publieksjaarverslag 2017
Pleyade Publieksjaarverslag 2017
Activiteiten
  • 15 augustus 2018 – Bingo in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete; Freubellclub
  • 16 augustus 2018 – Waalstaete; Bingomiddag
  • 16 augustus 2018 – Bewegen voor ouderen in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete: Broodmaaltijd
vrijwilligerswerk