Contact

Meer weten? Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op!
 
t: 026 751 7300
m: zorgbemiddeling@pleyade.nl
of vul het contactformulier in.
 
Pleyade
Postbus 4020
6803 EA Arnhem

 
twitter facebook linkedin

Vrienden van Pleyade

De stichting ‘Vrienden van Pleyade’ is er voor degenen, particulier of bedrijf, die Pleyade een warm hart toedragen. Zij steunen Pleyade met een structurele bijdrage voor extra projecten en activiteiten die niet uit de reguliere gelden kunnen worden gefinancierd. De stichting zamelt geld in, beheert dit en besteedt het aan projecten ten behoeve van de cliënten van Pleyade.

Bij Pleyade staat de cliënt centraal; de wensen van cliënten zijn leidend voor de zorg en vormen het uitgangspunt voor de dienstverlening. Soms is daarbij wat meer financiële ruimte voor extra activiteiten voor de cliënten wenselijk.

De Vrienden van Pleyade zamelt geld in om activiteiten voor de cliënten te financieren. Denk daarbij aan culturele activiteiten zoals een museumbezoek, een workshop schilderen onder begeleiding van een gerenommeerd kunstenaar of een muziekvoorstelling.

Wilt u ‘Vriend van Pleyade’ worden? Dat kan door een donatie aan de Stichting Vrienden van Pleyade te Arnhem. Het bedrag dat u wilt doneren kan naar eigen keuze worden ingevuld.
Lid worden van Vrienden van Pleyade kan door een structurele financiële bijdrage te doen, met een minimum van € 75,00 per jaar. U ontvangt daarvoor een lidmaatschapsspeld, vier keer per jaar het magazine Pleyn en een uitnodiging voor het jaarlijks Vrienden van Pleyade-evenement.

Wilt u u aansluiten bij de Vrienden van Pleyade? Klik hier en neem contact op.

Algemene gegevens

Naam:                     Stichting Vrienden van Pleyade

Postadres:              Postbus 4020, 6803 EA te Arnhem

Statutaire zegel:    Gemeente Arnhem

RSIN:                      856639035

KvK:                        66632625

E-mail:                    klik hier

Oprichting:             11 augustus 2016

 

Kernprincipes en uitgangspunten

Statutaire doelstelling

De bevordering van de kwaliteit van patiëntenzorg door het exclusief (financieel) ondersteunen van activiteiten en projecten, die niet of moeilijk uit de reguliere budgetten kunnen worden bekostigd en die gericht zijn op het apart door het bestuur gedefinieerde en aan Stichting Pleyade, met de statutaire zetel in de gemeente Arnhem, verbonden doelgroepen.

Werkzaamheden instelling

Vrienden van Pleyade wil haar doelstelling behalen doormiddel van het inzetten van alle mogelijke wettelijke middelen, het vergaren van financiële middelen en het (doen) organiseren van acties en evenementen ter ondersteuning van die doelstelling. Haar doelstelling is daarmee een afgeleide van de werkzaamheden van Pleyade en is daarmee gericht op het dienen van een algemeen belang.

Missie

Vrienden van Pleyade spant zich in Pleyade dusdanig te ondersteunen dat het motto ‘Koester het contact’ zo veel mogelijk tot zijn recht kan komen. Dit vindt plaats door het (financieel) mogelijk maken van activiteiten en projecten, die bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven van cliënten van Pleyade.

Werving van gelden

Vrienden van Pleyade werft gelden door middel van donateurwerving, opbrengsten van activiteiten en stichtingskapitaal, het verkrijgen van subsidies van vermogensfondsen en door verwerving van legaten, erfstellingen, schenking of op andere wijze.

Geen winstoogmerk

Vrienden van Pleyade heeft geen winstoogmerk, maar streeft er uiteraard naar een positief saldo te genereren.

Beloningsbeleid

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Vrienden van Pleyade. Geen van de bestuursleden ontvangt een andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Bestuur

Het bestuur van Vrienden van Pleyade bestaat uit het bestuur van Stichting Pleyade, te weten: de heer F. de Vroome (voorzitter).

 

 

Publieksjaarverslag 2017
Pleyade Publieksjaarverslag 2017
Activiteiten
  • 15 augustus 2018 – Bingo in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete; Freubellclub
  • 16 augustus 2018 – Waalstaete; Bingomiddag
  • 16 augustus 2018 – Bewegen voor ouderen in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete: Broodmaaltijd
vrijwilligerswerk