Contact

Meer weten? Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op!
 
t: 026 751 7300
m: zorgbemiddeling@pleyade.nl
of vul het contactformulier in.
 
Pleyade
Postbus 4020
6803 EA Arnhem

 
twitter facebook linkedin

Visie op mantelzorg

Pleyade stimuleert mantelzorgers om een actieve bijdrage te leveren aan de zorg voor de cliënten en daarmee de kwaliteit van leven van cliënten te verhogen. Daarnaast vinden we het van groot belang dat het netwerk van cliënten behouden blijft, voor zowel thuiswonende cliënten als cliënten die wonen in een zorglocatie. Ook mantelzorgers en cliënten hechten in veel gevallen aan instandhouding van de betrokkenheid van de mantelzorger.

De cliënt en de mantelzorger hebben de regie in handen waar het gaat om de betrokkenheid van de mantelzorger. Hun mogelijkheden en wensen vormen het uitgangspunt van de afspraken die we maken. Pleyade geeft mantelzorgers de ruimte om betrokken te zijn en te blijven. De afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan.

Pleyade wil door gebruik te maken van informele zorg van mantelzorgers extra aandacht geven aan cliënten. Informele zorg wordt vooral ingezet voor het bieden van aandacht, begeleiding en het verhogen van het welbevinden van cliënten. Dit vormt een zeer welkome en steeds meer noodzakelijke aanvulling op de zorg die door beroepskrachten wordt geboden.

Voorbeelden van wat een mantelzorger kan doen, zijn:

 • informeren over gewoonten en waarden van hun naaste. Door deze informatie kunnen medewerkers de zorg beter laten aansluiten bij de individuele situatie van de cliënt;
 • meehelpen bij de lichamelijke verzorging;
 • zorg rondom levenseinde;
 • cliënt bezoeken of mee uit nemen;
 • meehelpen of overnemen van regelzaken;
 • meehelpen in de huishoudelijke verzorging;
 • meehelpen tijdens de maaltijd;
 • meehelpen tijdens activiteiten en uitstapjes.

Faciliteren van mantelzorg

Pleyade vindt het belangrijk dat mantelzorgers zich betrokken voelen bij de professionele zorg die geleverd wordt, zodat eigen activiteiten en ondersteuning daar zo goed mogelijk op aansluiten. Daarom omarmt Pleyade het gebruik van familieportaal Carenzorgt.

Daarnaast zet Pleyade bij Pleyade Thuiszorg en Pleyade Revalidatie de Compaan in; de tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen. Hiermee kunnen ouderen digitaal contact houden met hun sociale omgeving én wordt mantelzorgen eenvoudiger gemaakt door bijvoorbeeld het instellen van een medicatieherinnering.

Mantelzorgcafés

Mantelzorgers staan klaar voor hun naaste, regelen allerlei zorg- en regeltaken en hebben een luisterend oor. Dat kost tijd en energie; mantelzorgen kan af en toe best veel van u vragen.  Pleyade organiseert daarom een aantal keer per jaar mantelzorgcafés in locatie Malburgstaete. Dat doen we samen met Vrijwillige Thuiszorg Arnhem (MVT) . Hier kunt u onder het genot van een kop koffie of thee een goed gesprek te hebben, ervaringen uitwisselen of juist even met hele andere onderwerpen dan zorgen bezig zijn. De Mantelzorgcafés zijn bedoeld voor alle mantelzorgers, ook als uw naaste niet bij Pleyade woont. Het contact met andere mantelzorgers staat centraal in de bijeenkomsten. Vaak gaan we aan de hand van een thema met elkaar in gesprek, maar soms wordt de middag gevuld met een leuke activiteit, zoals een film of iets creatiefs.

Komt u een keer langs in het Mantelzorgcafé? Bekijk hier de flyer met data en thema’s.

Mantelzorger ontlasten

Soms kan mantelzorgen u (te) zwaar vallen en heeft u behoefte aan een tijdelijk moment van rust. We bieden diverse logeermogelijkheden voor uw naaste, waardoor u even op adem kunt komen.

Publieksjaarverslag 2017
Pleyade Publieksjaarverslag 2017
Activiteiten
 • 15 augustus 2018 – Bingo in Malburgstaete
 • 16 augustus 2018 – Eilandstaete; Freubellclub
 • 16 augustus 2018 – Waalstaete; Bingomiddag
 • 16 augustus 2018 – Bewegen voor ouderen in Malburgstaete
 • 16 augustus 2018 – Eilandstaete: Broodmaaltijd
vrijwilligerswerk