Contact

Meer weten? Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op!
 
t: 026 751 7300
m: zorgbemiddeling@pleyade.nl
of vul het contactformulier in.
 
Pleyade
Postbus 4020
6803 EA Arnhem

 
twitter facebook linkedin

Kwaliteit is vanzelfsprekend onderdeel van onze dagelijkse zorgverlening; bij alles wat we doen staan de cliënt en optimale kwaliteit voorop. Dit brengen we dit in de praktijk door middel van een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.

HKZ kwaliteitsmanagementsysteem

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat Pleyade voldoet aan de kwaliteitsnormen voor de zorg. Dit wordt beoordeeld door een externe toetsingsinstantie (KIWA). Elk jaar wordt opnieuw getoetst of we het certificaat mogen behouden.

Kwaliteit meetbaar maken

Pleyade gebruikt de volgende kwaliteitsinstrumenten om de kwaliteit te meten. Team kwaliteit en beleid monitort het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem en toetst dit intern.

1. Meetinstrumenten.

Meetinstrumenten zijn onder andere interne audits, MIC-meldingen, klachtenregistratie, metingen van cliënt- en medewerkertevredenheid en veiligheid. De uitkomsten van deze metingen bespreken we met de teams en de cliëntenraad, en uiteraard daar waar mogelijk met de cliënten. Samen bepalen wat we gaan doen om de kwaliteit nog verder te verbeteren.

2. Verantwoording.

De teamhoofden en managers leggen in maand en kwartaalrapportages verantwoording af over de behaalde resultaten in de afgelopen periode, en de te behalen doelen in de komende periode.

3. Monitoring.

Team kwaliteit en beleid monitort metingen en rapportages en adviseert hierover. Ook evalueert kwaliteit en beleid de ingezette instrumenten om ervoor te zorgen dat we geen overbodige metingen doen.

Kwaliteit in dagelijkse praktijk

Kwaliteit is dus een dagelijks terugkomend thema in ons dagelijks werk. Tijdens gesprekken, tijdens zorgverlening, bij alles wat we doen, en ongeacht welke functie je hebt in de organisatie. Het managementteam stuurt hier gericht op en rapporteert hierover aan de leidinggevende. Veelvuldig en vanzelfsprekend het gesprek aangaan met cliënten, lokale cliëntenraden en de medezeggenschap. Wat we zien en wat we horen bekijken we kritisch en is de basis voor continue verbetering. Kortom, kwaliteit is bij Pleyade geen kunstje of exercitie ten behoeve van een certificaat, maar een essentieel onderdeel van onze identiteit.

Verslagen Inspectie voor de Gezondheidszorg

Verslagen cliënttevredenheidsonderzoek

Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is sinds januari 2017 van kracht. In het kader worden vereisten geformuleerd waaraan zorgorganisaties die verpleeghuiszorg leveren, moeten voldoen. Een van de onderdelen is dat de gegevens over de huidige personeelssamenstelling op de website staat. Deze gegevens zijn hier te vinden.

Publieksjaarverslag 2017
Pleyade Publieksjaarverslag 2017
Activiteiten
  • 15 augustus 2018 – Bingo in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete; Freubellclub
  • 16 augustus 2018 – Waalstaete; Bingomiddag
  • 16 augustus 2018 – Bewegen voor ouderen in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete: Broodmaaltijd
vrijwilligerswerk