Contact

Meer weten? Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op!
 
t: 026 751 7300
m: zorgbemiddeling@pleyade.nl
of vul het contactformulier in.
 
Pleyade
Postbus 4020
6803 EA Arnhem

 
twitter facebook linkedin

nieuws

Griekse studenten in de Volkskrant

Sinds april werken bij Pleyade negen Griekse stagiairs, op locaties Eimersstaete, Eilandstaete en Malburgstaete. Het project is een proef, om te kijken of dit één van de oplossingen is voor het werven van medewerkers op niveau 3 (en 4). Op dit moment zijn de studenten volop bezig met hun stage, die tot augustus/september duurt. De taalbeheersing gaat steeds beter, en zowel van collega’s als van cliënten horen we positieve geluiden over hun komst en inzet . Mooi om de uitwisseling van culturen te zien!

Het project is een goed voorbeeld van hoe Pleyade steeds op een andere manier kijkt naar de ouderenzorg. Niet de gebaande paden bewandelen, maar out of the box denken en af en toe wat nieuws proberen. Zo zijn we sinds juni ook begonnen met het op een andere manier opleiden en begeleiden van leerlingen, om hen te laten uitgroeien tot gemotiveerde, deskundige collega’s die hopelijk kiezen voor een toekomst in de ouderenzorg.

Onze aanpak trok ook de aandacht van de Volkskrant, die er een mooi artikel over publiceerde. Leest u mee?

Pleyn juni 2018

Zojuist is alweer het nieuwste nummer verschenen van PleYn, het magazine van Pleyade voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers! Ook deze keer weer boordevol interessante artikelen zoals kunst bij Pleyade, wens in vervulling, lovende reacties voor PIT, wethouder Johannes Goossen en natuurlijk de puzzel. Bekijk pleYn juni 2018 hier online.

Jaarverslag 2017

We kunnen terugkijken op een mooi jaar. In 2017 was ‘trots op Pleyade’ een belangrijk thema: we zijn trots op Pleyade en op het werk dat we doen. De zorg die we leveren is van goede kwaliteit. In 2017 lag de focus op het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten. Ons doel is dat elke cliënt zoveel mogelijk de regie behoudt over zijn of haar leven. Daarnaast zijn we in 2017 gestart met het in praktijk brengen van de herziene strategie Stabiliteit door flexibiliteit. Pleyade heeft, net als in voorgaande jaren, haar eigen koers bepaald en daarin ruimte gecreëerd voor innovatie en ondernemerschap.

In het publieksjaarverslag staan acht highlights van het afgelopen jaar, van ankerpunten in de wijk tot kunst en de dialoogsessies over kernwaarden. Met mooie, persoonlijke verhalen die laten zien waar we het uiteindelijk allemaal voor doen: de cliënt.

Veel leesplezier met het Pleyade publieksjaarverslag 2017!

Reactie Pleyade op situatie Pelgromhof

Sinds juni 2016 is Pleyade verantwoordelijk voor de zorg voor een kleine groep cliënten op Pelgromhof. Het gaat op dit moment om negen cliënten met een indicatie voor intensieve zorg. Deze bewoners ontvangen 24-uurszorg van Pleyade. Overige diensten zoals maaltijdvoorziening, activiteiten en schoonmaak neemt Pleyade af van Percura Zorg.

Op 22 maart heeft Menzis Zorgkantoor een opnamestop afgekondigd op locatie Pelgromhof. Gemeente Zevenaar heeft op 27 maart onderzoeken aangevraagd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer hierover is te lezen in het persbericht dat beide partijen hebben verstuurd op 29 maart.

Wat is er aan de hand?

De gemeente Zevenaar en Menzis Zorgkantoor hebben verschillende signalen gekregen over een verstoorde werksituatie in de Pelgromhof. De signalen komen van bewoners, de naasten van bewoners en (ex-)medewerkers van Percura. Het gaat om de werkrelatie tussen Percura Zorg, de verhuurder van de appartementen en de gecontracteerde aanbieders van de zorg, Pleyade en Vitaal Thuiszorg. De situatie heeft effect op kwaliteit van wonen, het woonplezier en de zorg van de bewoners. Dit baart zowel Menzis als de gemeente zorgen.

Pleyade ervaart een moeizame samenwerking met Percura. Wij worden met regelmaat geconfronteerd met het niet nakomen van afspraken ten behoeve van het welzijn van cliënten. We ervaren dat Percura bewoners en hun naasten actief betrekt bij de huidige situatie en dat vinden wij onacceptabel. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden, waar ook Menzis, gemeente Zevenaar en Vitaal Thuiszorg bij betrokken waren. Het is niet gelukt om gezamenlijk met Percura afspraken te maken, wat verbetering van de samenwerking in de weg heeft gestaan.

Maatregelen Menzis en gemeente Zevenaar

Het signaal van bovenstaande meldingen, samen met het feit dat er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt met Percura, heeft Menzis doen besluiten tot een opnamestop. Gemeente Zevenaar heeft de inspecties gevraagd onderzoek in te stellen naar de veiligheid van de geleverde zorg en de toegankelijkheid en omgeving waarin de totale zorg wordt geleverd. Pleyade staat achter de maatregelen die Menzis en gemeente Zevenaar hebben genomen.

Wat betekent de opnamestop?

Menzis Zorgkantoor heeft Percura een brief gestuurd dat er geen nieuwe cliënten met een indicatie voor intensieve zorg mogen worden opgenomen. Deze maatregel heeft betrekking op Percura, de organisatie die de appartementen verhuurt en de plaatsing (ofwel opname) van nieuwe cliënten bepaalt. Pleyade heeft geen bevoegdheid om opnames te doen in Pelgromhof en heeft dit nog nooit gedaan. De opnamestop staat dus los van Pleyade en de zorg- en dienstverlening van Pleyade.

Pleyade

Pleyade betreurt dat de huidige situatie voor onrust zorgt onder de bewoners en naasten op Pelgromhof. Samen met Vitaal Thuiszorg, gemeente Zevenaar en Menzis doen we er alles aan om de rust in Pelgromhof terug te krijgen. De continuïteit en kwaliteit van de zorg is van groot belang en voor ons staat voorop dat de cliënten hun woonplezier op Pelgromhof terugkrijgen.

Cliënten van Pelgromhof en hun naasten kunnen bij vragen terecht bij hun Pleyade contactpersoon op locatie.

Voor vragen vanuit de pers verwijzen wij graag door naar gemeente Zevenaar en Menzis Zorgkantoor.

Pleyn maart 2018

Zojuist is alweer het nieuwste nummer verschenen van pleYn, het magazine van Pleyade voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers! Ook deze keer weer boordevol interessante artikelen zoals De zorggezel aan het werk, Buitenlands talent, Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in Arnhem, Extra geld voor verpleeghuiszorg en natuurlijk de puzzel. Bekijk pleYn maart 2018 hier online.

*Noot van de redactie: wij ontvingen het droevige bericht dat Anton van Dijl (Cover en Het levensverhaal van…) op vrijdag 16 februari is overleden.

Pleyn december 2017

Zojuist is alweer het achtste nummer verschenen van pleYn, het magazine van Pleyade voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers! Ook deze keer weer boordevol interessante artikelen zoals Nieuwbouw in het hart van Elst, Duurzaamheid en Pleyade, Ankerpunten in de wijk, Wens in vervulling en natuurlijk de puzzel.

Bekijk pleYn december 2017 hier online.

*Noot van de redactie: helaas bereikte ons het nieuws dat mevrouw van Rinsum (interview SamenSpraak en cover) net voor verschijnen van deze Pleyn is overleden. We wensen haar naasten veel sterkte.

Bewoners bij Pleyade gaan digitaal met ‘huiskamer-Compaan’

Speciale ouderentablet herkent ouderen aan de hand van hun gezicht

Berichten uitwisselen met familie en vrienden, foto’s en video’s ontvangen, een spelletje spelen en beeldbellen met een ver familielid. Ouderen die wonen op een van de locaties van Pleyade kunnen binnenkort hiervan gebruikmaken met de zogenaamde huiskamer-Compaan. Dit is een grote versie van de vorig jaar geïntroduceerde tablet voor ouderen. De huiskamer-Compaan is speciaal ontwikkeld voor bewoners van Pleyade. De huiskamer-Compaan biedt, net als zijn kleine broertje, een eenvoudige maar vooral plezierige manier om digitaal contact te onderhouden met familie en vrienden.

Inloggen met gezichtsherkenning

Naast het formaat is er nog iets bijzonders aan de huiskamer-Compaan: hij is te bedienen met behulp van biometrische gezichtsherkenning. Als een bewoner achter de Compaan gaat zitten, herkent de Compaan zijn gezicht en ziet hij daarna zijn eigen foto’s, berichten en contacten. Een inlognaam of wachtwoord onthouden is dus niet nodig.

Contact stimuleren

Manager bedrijfsvoering Herman Matheij is erg enthousiast over de huiskamer-Compaan. “Cliënten van Pleyade Thuiszorg maken al een tijdje met veel plezier gebruik van de Compaan. Naast het verder ontwikkelen van handige functies, wilden we de tablet ook graag beschikbaar stellen aan bewoners van onze locaties.” Dat werd een grote variant die Pleyade op een vaste plek in een huiskamer of restaurant gaat neerzetten.

Matheij zegt: “We verwachten dat veel bewoners de tablet ontzettend leuk vinden. Zo stimuleren we ook contact met familieleden. Je kan heel eenvoudig beeldbellen. Daarnaast kunnen familieleden via een afgeschermd portaal berichten en foto’s uploaden; ook als zij wat verder weg wonen maken ze zo hun vader of moeder, opa of oma deelgenoot van hun leven.”

De huiskamer-Compaan is als pilot sinds vorige week als eerste beschikbaar in locaties Eldenstaete (Elden), Malburgstaete (Malburgen) en Tertzio (Elst).

Pleyade gaat door met praktijkleerroute

Pleyade, Attent en Roc Rijn IJssel gaan samenwerken voor vernieuwende praktijkleerroute.

Pleyade, Attent en Rijn IJssel zijn vanaf 3 september gestart met de praktijkleerroute voor studenten van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn en Verzorgende IG. Dit betekent dat studenten vanaf dag één in de zorglocatie de theorie en praktijk van het vak leren. Met de praktijkleerroute bundelen Rijn IJssel en de zorginstellingen hun krachten. In februari 2017 startte Pleyade al met een succesvolle pilot in locatie Eimersstaete. Hier wordt nu vervolg aan gegeven in Tertzio in Elst.

Pleyn september 2017

 

Zojuist is alweer het zevende nummer verschenen van pleYn, het magazine van Pleyade voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers!

Ook deze keer weer boordevol interessante artikelen zoals Vrijwilligerswerk, Typisch Arnhems, Geestelijke verzorging bij Pleyade, Wensbomenbos, De binnentuin van Thuvine en natuurlijk de puzzel.

Bekijk pleYn september 2017 hier online.

Nieuw initiatief maakt ouderen wegwijs in de zorgwereld

Arnhem heeft een enorm aanbod van hulpverleners, maar als er iets gebeurt weten ouderen en naasten vaak niet waar zij hun hulpvraag moeten stellen. Zorgelijk, zo vinden zorginstellingen Pleyade en DrieGasthuizenGroep. Beide instellingen zien in de regio Arnhem een snel stijgende lijn als het gaat om hulpvragen van ouderen die juist niet in een zorginstelling wonen.

De gevolgen van de veranderende Nederlandse wet- en regelgeving omtrent de zorg worden steeds meer zichtbaar in Nederland. Ook Pleyade en DrieGasthuizenGroep merken dit in Arnhem en omstreken. Het aantal ouderen dat thuis blijft wonen neemt toe en daarmee ook het aantal hulpvragen van mensen die nog geen zorgindicatie hebben. Het aanbod van gespecialiseerde aanbieders blijkt zo groot dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Niet alleen de ouderen maar ook de naasten weten vaak niet waar ze de juiste hulp kunnen krijgen.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid hebben Pleyade en DrieGasthuizenGroep het initiatief genomen om hier iets aan te doen. Het doel van de pilot van PD Ontzorgt is om mensen kosteloos en direct te helpen met een hulpvraag. Hetzij door een oplossing of een helder antwoord op hun vraag. PD Onzorgt zet zelf geen zorg in, maar wil letterlijk mensen ontzorgen door kennis te delen en praktische zaken te regelen. Voor kleine levensongemakken in de thuissituatie, voor grotere hulpvragen of om in contact te komen met de juiste instanties is PD Ontzorgt vanaf nu telefonisch bereikbaar op 026 751 29 85.

Publieksjaarverslag 2017
Pleyade Publieksjaarverslag 2017
Activiteiten
  • 15 augustus 2018 – Bingo in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete; Freubellclub
  • 16 augustus 2018 – Waalstaete; Bingomiddag
  • 16 augustus 2018 – Bewegen voor ouderen in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete: Broodmaaltijd
vrijwilligerswerk